Różne programy w różnych regionach

mapa

Dla poszczególnych regionów realizowane są zróżnicowane programy dotacyjne.

Warszawa: od połowy stycznia mieszkańcy Warszawy mogą się ubiegać o dofinansowanie wymiany starych pieców na nowoczesne, opalane gazem. Na ten cel mieszkańcy stolicy mogą otrzymać z Ratusza do 7 tysięcy złotych (zakup i instalacja). Nabór wniosków trwa do 31 marca. Urząd Miasta zapowiada jednak, że program jest przewidziany na dalsze lata i będzie realizowany cyklicznie.

Sosnowiec: pod koniec lutego Ratusz podjął decyzję o zwiększeniu dotacji do zakupu ekologicznych pieców z 3 do 8 tys. zł oraz z 50 do 80 procent inwestycji. Wnioski będzie można składać prawdopodobnie już od marca.

Gdańsk: W 2017 roku kwota dofinansowania do zakupu kotłów jest o 1000 zł wyższa, niż w roku 2016 i wynosi 5 tys. zł. Dotacje przeznacza się na zamianę ogrzewania węglowego na proekologiczne systemy zużywające jako paliwo gaz, pellet i prąd. Jeśli kwota zadania przewyższa 5 tys. zł, traktowana jest jako udział własny beneficjenta – tę różnicę musi ponieść z własnej kieszeni. Ponadto Gdańsk otworzył nową formę dotacji, w ramach której można ubiegać się o dopłatę w wysokości 1000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pellet w sytuacji, gdy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych.

Bytom: na realizacje corocznego programu dofinansowania kosztów inwestycji związanych z ogrzewaniem proekologicznym w lokalach i mieszkaniach przeznaczone zostanie w 2017 roku 200 tys. zł, co pozwoli na zrealizowanie ok.130 wniosków. Dotacja wynosi 70 procent kosztów związanych z zakupem urzędzenia grzewczego, ale nie więcej niż 1500 zł.

Kraków: w ubiegłym roku było to jedno z nielicznych miast, które swoim mieszkańcom w całości pokrywało zakup nowych kotłów grzewczych. Dofinansowanie wyniosło tam sto procent, przy spełnieniu przez beneficjenta określonych warunków. Zainteresowanie było ogromne, Ratusz przyjął prawie 6 tysięcy wniosków. Kwota udzielonych dotacji wyniosła łącznie 77 mln zł. Środki z różnych względów niewykorzystane w ubiegłorocznej edycji, przeniesione zostały na rok bieżący 2017.

Lublin: w 2016 roku udało się na terenie miasta wymienić ponad 80 kotłów za łączną kwotę dopłat wynoszącą 330 tys. zł. Zgodnie z warunkami Programu Ograniczania Niskiej Emisji, dofinansowanie może wynieść do wysokości 50 proc. poniesionych nakładów finansowych. W tym roku lubelski magistrat dysponuje 350 tys. zł na ten cel.

INSTALMAX S.C.

Największe salony technik grzewczych i instalacji na Żywiecczyźnie.

ul. Fabryczna 1,

34-300 Żywiec

Technika Grzewcza – tel: 733997662

Wyposażenie łazienek – tel: 519326877

SIB - SKLEP PARTNERSKI

ul. Miodońskiego 1,
43-374 Buczkowice
Technika grzewcza - tel. 501184928

INSTALMAX

ul. Żywiecka 2
34-331 Pewel Mała
Technika grzewcza
Wyposażenie łazienek
tel. 577810555