Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Podstawowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepłą.

Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie:

  • ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych,
  • odnawialnych źródeł energii (OZE – biomasa, układy solarne i inne),
  • możliwość realizacji kompleksowych.  

PONE w Gminach Sąsiadujących :

  1. Gmina Łodygowice
  2. Gmina Ślemień
  3. Miasto Żywiec —-> od kwietnia
  4. Miasto Bielsko-Biała —-> od kwietnia

 

INSTALMAX S.C.

Największe salony technik grzewczych i instalacji na Żywiecczyźnie.

ul. Fabryczna 1,

34-300 Żywiec

Technika Grzewcza – tel: 733997662

Wyposażenie łazienek – tel: 519326877

SIB - SKLEP PARTNERSKI

ul. Miodońskiego 1,
43-374 Buczkowice
Technika grzewcza - tel. 501184928

INSTALMAX

ul. Żywiecka 2
34-331 Pewel Mała
Technika grzewcza
Wyposażenie łazienek
tel. 577810555