Dopłaty i dotacje. Ile i gdzie?

dotacje

Dofinansowanie do kotłów nowej generacji to oferta niezwykle atrakcyjna, która nie wymaga z naszej strony specjalnych starań oraz wypełniania niezliczonej ilości druków.

Wysokość dotacji uzależniona jest od wielu czynników i w zależności od udzielających je podmiotów może wynosić od 50 nawet do 100 procent. Nowe proekologiczne systemy ogrzewania w związku z sytuacją zanieczyszczenia powietrza w Polsce, utrzymującą się od kilku lat, cieszą się rosnącym zainteresowaniem przede wszystkim  ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania na ich zakup. Jego wysokość kształtująca się na różnych poziomach zależy od decyzji lokalnych samorządów, które albo są w stanie wyasygnować określone środki na ten cel z własnych budżetów, bądź też sięgają po pieniądze z zewnątrz. Środki takie dystrybuowane są  m.in. przez Urzędy Marszałkowskie (środki z programów operacyjnych przeznaczane z Unii Europejskiej) czy też przekazywane do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z budżetu państwa.

W roku 2016 zakończyła się realizacja dwóch istotnych programów rządowych mających na celu zwalczanie niskiej emisji, polegających na udzielaniu dopłat do wymiany kotłów oraz do termomodernizacji budynków wraz z wymianą stolarki okiennej (KAWKA oraz RYŚ). W ich miejsce Fundusze realizowały pod koniec ub. roku pilotażowy program zwalczania niskiej emisji. W jego ramach o dofinansowanie do zakupu i instalacji nowych kotłów lub termomodernizacji prywatnych domów mogli się ubiegać zainteresowani mieszkańcy danego województwa. Dla przykładu na program ten Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 4,2 mln zł, a dofinansowanie dla poszczególnych beneficjentów wyniosło nawet do 30 tys. zł przy poziomie udziału wkładu własnego w wysokości między 15 a 25 procent. Program nosił nazwę „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, a złożonych do niego zostało aż 1546 złożonych wniosków. Najwięcej wniosków wpłynęło z terenu powiatu raciborskiego – 126 wniosków, a w dalszej kolejności z powiatu rybnickiego (wraz z miastem Rybnik) – 112 wniosków oraz powiatu pszczyńskiego 106 wniosków. Łączny koszt zadań zgłoszony przez wnioskodawców wyniósł ok. 50,5 mln zł, z czego wynika, że zainteresowanie dotacjami, a co za tym idzie potrzeby związane z wymianą kotłów na nowoczesne, oszczędne i proekologiczne, są ogromne. W efekcie podpisanych zostało 750 umów o dofinansowanie.

Warto nadmienić, że nowy program z myślą o mieszkańcach zapowiada Ministerstwo Energii. Ma to być forma zachęty do wymiany tradycyjnego ogrzewania na elektryczne, chodzi o atrakcyjne taryfy energii elektrycznej dla osób, decydujących się na taki rodzaj ogrzewania domów. Trwają konsultacje związane z projektami rozporządzeń do odpowiednich ustaw w tym zakresie. Również Ministerstwo Rozwoju już niebawem przedstawi swoje propozycje, związane z możliwością uzyskiwania dopłat nawet do 80 procent wartości inwestycji. Będą one dedykowane osobom prywatnym o niskich dochodach, które wcześniej wykonały termomodernizację swoich prywatnych obiektów. Rozwiązania szczegółowe w tej sprawie powinny już niebawem ujrzeć światło dzienne.

INSTALMAX S.C.

Największe salony technik grzewczych i instalacji na Żywiecczyźnie.

ul. Fabryczna 1,

34-300 Żywiec

Technika Grzewcza – tel: 733997662

Wyposażenie łazienek – tel: 519326877

SIB - SKLEP PARTNERSKI

ul. Miodońskiego 1,
43-374 Buczkowice
Technika grzewcza - tel. 501184928

INSTALMAX

ul. Żywiecka 2
34-331 Pewel Mała
Technika grzewcza
Wyposażenie łazienek
tel. 577810555