Dofinansowanie wymiany ogrzewania

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego nisko-emisyjnego ogrzewania możesz uzyskać wysokie dofinansowanie.

Żywiec dopłaci – spiesz się

OGŁOSZENIE

na temat

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca”.

Władze Samorządowe Miasta Żywca podjęły działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.

W bieżącym roku istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej przy zakupie i instalacji nowego kotła centralnego ogrzewania. Maksymalna wysokość dofinansowania kosztu zakupu i instalacji nowego źródła ciepła lub węzła cieplnego wynosi 6.000,00 złPrzewiduje się modernizację 90-ciu kotłowni.

Każdy zainteresowany właściciel budynku mieszkalnego, może zgłosić się do biura obsługi klienta PONE w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej „EKOTERM” Sp. z o.o. w Żywcu, przy ul. Folwark 14 (Pod Grapą), od dnia 17 kwietnia 2019 roku w godz. od 11:00 do 13:00, gdzie uzyska wszystkie informacje na temat „Programu…”.

Druk wniosku, „Regulamin przyznawania pomocy w ramach Programu” oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, dostępne będą do pobrania od 17 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.: www.ekoterm.ig.pl, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu:www.zywiec.pl, a także w biurze obsługi klienta PONE oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ

w biurze obsługi klienta PONE

od 7 do 10 maja 2019r. w godzinach od 8:00 do 13:00

Szczegółowe informacje pod nr tel. MZEC „EKOTERM” Sp. z o.o.

033/ 860–49–70, 033/860–23–55 (w godzinach pracy biura obsługi klienta PONE).

Punkt obsługi klienta PONE czynny po okresie przyjmowania wniosków:

wtorek, czwartek w godzinach 11:00–13:00

 

INSTALMAX S.C.

Największe salony technik grzewczych i instalacji na Żywiecczyźnie.

ul. Fabryczna 1,

34-300 Żywiec

Technika Grzewcza – tel: 733997662

Wyposażenie łazienek – tel: 519326877

SIB - SKLEP PARTNERSKI

ul. Miodońskiego 1,
43-374 Buczkowice
Technika grzewcza - tel. 501184928

INSTALMAX

ul. Żywiecka 2
34-331 Pewel Mała
Technika grzewcza
Wyposażenie łazienek
tel. 577810555